Sepetiniz

Sepetinizde ürün yok.

Mısırı kavurma işlemi sayesinde artan lezzet ve koku sayesinde kuru madde tüketimi arttırılır.Mısır kırmaların da ve ezmelerin de nişasta sindirimi %87.5 iken mısır flake’de bu oran %96.2 dır.

Bu sayede ;

1 ) Besilerde ayn} hammadde daha etkin kullanılarak toplam kazanç artarken

2 ) Süt hayvanlarında %10-13 günlük süt verimlerinde artış olur.

– İşkembede ki mikrobiyal protein sentezini artırarak döl veriminde ve kızgınlık tespitinde artış sağlar.

– Tahıllardaki çözülebilir nişastanın oranını artırarak erken laktasyon döneminde oluşan kilo kaybının önüne geçer.

– Süt proteini artırır.

– Kırma ve ezmede oluşan şişme sorunlarını ortadan kaldırır.

– Sütten elde edilen peynir kalitesini yükseltir.

Hayvan beslemede en çok tercih edilen ürünlerden olan mısır’ın uygun sıcaklıkta işlenerek  nişastanın sindirilebilirliliğini arttırmak, dolayısı ile yüksek verimi elde etmek amaçtır.

Mısır Flake’nin en çok kıyaslandığı ürün olan mısır kırmasına göre çok fazla artıları vardır. Sindirim, mısır kırmasında % 87 iken Mısır Flake’de sindirim % 96,5’le gerçekleşmektedir. Yapılan çalışmalarda günlük süt veriminde % 11 – % 13,5 artış sağladığı tespit edilmiştir. 

Hayvanlarda döl kontrolü bu sayede kolay yapılır ve yüksek düzeyde gerçekleşmektedir.

 Hayvan beslemede kuru madde tüketimi artacağı için süt verimi, süt proteini, süt yağı ve sindirim derecesinde belirgin artışlar gözlenmektedir.

Üretim teknolojisi hijyenik olduğu için zararlı mikroorganizmalar uzaklaştırılır. Yapısı ve formu ile unifeed mixer ile yapılan karmalarda rasyona çok rahat uyum sağlayabilir. Mısır flake iyi bir enerji kaynağıdır. Kızgınlık kontrolü kolay yapılabilir. Özellikle serbest sistemlerde mutlaka rasyonda mısır flake ile destekleme gerekmektedir. 

Günlük ortalama hayvan başına 3 – 5 kg/gün miktarı uygulanmalıdır.