Sepetiniz

Sepetinizde ürün yok.

Arpa, bünyesinde bulunan nişastanın jelatinize edilerek, sindirile bilirliğininarttırılmasıyla, hayvanın tane ARPA’nın nişasta ve enerjisinin tümündenfaydalanmasını sağlayarak et ve süt veriminin %15 oranında artış yönündeolumlu fayda ve verime neden olmaktadır.

– Arpanın enerji içeriği yükselir.
– By-pass protein miktarı artar.
– Rumende mikrobiyel protein sentezi yükselir.
– Arpa flake geviş getirmeyi teşvik eder.
– Flake katılan yemin lezzeti artar
– Sığırlarda yem tüketimi ve günlük canlı ağırlık kazancını artırır.
– Yemden yararlanma iyileşir.
– Kırma, öğütme ve kuru ezmeye göre tozumayı önler.
– Karkas randımanı artar.

Arpa, besi sığırı yetiştiriciliğinde en çok tercih edilen tahıl konumundadır. Özellikle beside, kırma, ezme ve flake olarak verilebilmektedir. Arpa kavuzu, hayvanın günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanmayı olumlu etkilemekle birlikte beside görülen şişme, sindirim bozuklukları ve laminitis’i ortadan kaldırmaktadır.

Ancak Arpa’nın besi hayvanlarına en uygun formda verilmesi oldukça önemlidir. Arpa ülkemizde, eskiden beri kırılarak, ezilerek veya su ile ezilerek verilmekteydi. Kırılması, arpa parçacıklarının hızlı fermantasyonu ile şişkinliğe sebep vermekte, suyla ezilmesi aflatoksin oluşumunu hızlandırmakta, böylece hayvan sağlığını ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek durumlar ortaya çıkmaktadır.

Arpa Flake’de yine nişasta jelatinizasyonu yüksek olduğu için sindirilebilirlilik normal arpa’da % 80 iken bu değer Arpa Flake’de % 95 aralığında gerçekleşir. Bu durum daha kısa sürede karkas kalitesini, verimini ve randımanı arttırmakla birlikte işletme karlılığını % 10 – %15 arasında arttırmaktadır. Arpa Flake’nin bu artıları ile et kalitesi ve mermerleşme istenilen düzeyde gerçekleşmektedir.

Arpa Flake günlük dönemine göre 3 – 5 kg/gün düzeyinde kullanılabilmektedir.